Společnosti

Společnostem, tedy právnickým osobám a neziskovým subjektům nabízíme komplexní daňové a účetní poradenství.
V rámci Daňového poradenství se zaměřujeme především na tyto daně:

 • Daň z příjmů
 • Daň z přidané hodnoty
 • Majetkové daně
 • Silniční daň

Služby daňového poradenství:

 • Zpracování daňových přiznání vč. prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů
 • Daňové plánování
 • Zastupování klienta před správci daně
 • Daňové poradenství a zpracování daňových stanovisek
 • Spolupráce při přípravě obchodních smluv
 • Kontrola a revize daňových přiznání

V rámci Účetního poradenství Vám zajistíme kompletní vedení účetnictví, od převzetí dokladů, po jejich zaúčtování až po sestavení povinných výkazů. Na Vaše přání jsme také schopni posílat pravidelné měsíční/čtvrtletní/roční reporty a to i v anglickém jazyce, Vám či Vaší mateřské společnosti. Nově vzniklé společnosti, která do budoucna plánuje mít své účetní oddělení, pomůžeme s počátečním vedením účetnictvím a nastavením interních procesů a poradíme s výběrem účetního programu.

Služby Účetního poradenství:

 • Vedení účetnictví (možno i dle středisek a zakázek)
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic a pravidel
 • Kontrola účetnictví a nastavení procesů (účetnictví, oběh dokladů atd.)
 • Inventarizace
 • Převzetí účetnictví (vč. zpětné kontroly a nápravných opatření)
 • Reporting dle přání klienta a to i v anglickém jazyce
 • Roční účetní závěrka (vč. povinných výkazů - rozvaha, výsledovka, cash flow atd.)
 • Mimořádná účetní závěrka
 • Zpracování statistických výkazů, přehledů spojených s obdržením dotací

Nabízíme Vám tyto 3 varianty vedení Vašeho účetnictví:

 • U nás v kanceláři, na našem počítači a našem účetním programu
 • U nás v kanceláři, na našem počítači, ale formou dálkového přístupu ve vašem účetním programu
 • U vás v kanceláři, na vašem počítači a vašem účetním programu

Také umíme nebo jsme schopni zajistit další služby:

© Ambition s.r.o. 2011

Běží na Drupal | Internetové stránky a optimalizace Studio Illek