OSVČ

Fyzickým osobám a podnikatelům nabízíme komplexní daňové poradenství a vedení daňové evidence.

V rámci Daňového poradenství se zaměřujeme především na tyto daně:

 

  • Daň z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty
  • Majetkové daně
  • Silniční daň

 A nabízíme tyto služby:

  • Zpracování daňových přiznání vč. prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů
  • Daňové plánování
  • Zastupování klienta před správci daně
  • Daňové poradenství a zpracování daňových stanovisek
  • Spolupráce při přípravě obchodních smluv
  • Kontrola a revize daňových přiznání

 

V rámci vedení daňové evidence Vám zajistíme kompletní služby, od převzetí dokladů, po jejich zpracování až po zasílání pravidelných měsíčních/čtvrtletních/ročních přehledů s předběžným výsledkem o základu daně/daňové ztráty. Dále poradenství a posouzení možnosti uplatnění paušálu nebo skutečných výdajů z hlediska daně z příjmů.

© Ambition s.r.o. 2011

Běží na Drupal | Internetové stránky a optimalizace Studio Illek