Novinky 2013 a dále?

Co nás zřejmě čeká a nemine od roku 2013…

 

Daň z příjmů

  • zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 % příjmů pro příjmy ze závislé činnosti – tzv. „solidární zvýšení daně“. - opatření bylo schváleno jako dočasné pro období 2013 až 2015.
  • důchodci si nebudou moci uplatnit slevu na poplatníka - opatření bylo schváleno jako dočasné pro období 2013 až 2015.
  • omezení pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů u 40% (lékaři, advokáti, auditoři…) a u 30% (příjmy z pronájmu)
  • všechny osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů nebudou moci uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku/manžela
  • zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty z 15 % na 35 %.

Ostatní

  • zvýšení sazeb DPH na 15 resp. 21 % místo původní jednotné sazby 17,5 %; opatření je dočasné pro období 2013 až 2015 a odkládá na 1. 1. 2016 sjednocení sazeb na úrovni jediné sazby 17,5 %
  • zvýšení daně z převodu nemovitosti ze 3 % na 4 % od 1. 1. 2013
  • zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění - opatření je navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015.

© Ambition s.r.o. 2011

Běží na Drupal | Internetové stránky a optimalizace Studio Illek