Mzdy

Pro každého zaměstnance je asi nejdůležitější, aby včas a ve správné výši obdržel svojí výplatu, ze které může uspokojit své denní potřeby.  Zaměstnavatel je tak v neustálém tlaku, jednak ze strany zaměstnance (z důvodu správné výše a včasného zaslání výplaty) a jednak ze strany finančních institucí (z důvodu častých a pravidelných kontrol).  Zbavte se tohoto tlaku a přeneste ho na nás.

V rámci mzdové agendy nabízíme zejména tyto služby:

  • Zastupování klienta před finančním úřadem a institucemi zdravotního a sociálního pojištění a případně dalších úřadů
  • Zastupování klienta v případě kontrol ze stran úřadů
  • Měsíční zpracování mezd
  • Zpracování měsíčního přehledu na zdravotní a sociální pojištění
  • Agendu spojenou s nástupem/výstupem zaměstnance (přihláška, odhláška, evidenční list důchodového pojištění, zápočtový list atd.)
  • Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků a srážkové daně
  • Roční vyúčtování zaměstnanců

Nabízíme Vám tyto 3 varianty vedení mezd:

  • U nás v kanceláři, na našem počítači a našem mzdovém programu
  • U nás v kanceláři, na našem počítači, ale formou dálkového přístupu ve vašem mzdovém programu
  • U vás v kanceláři, na vašem počítači a vašem mzdovém programu

© Ambition s.r.o. 2011

Běží na Drupal | Internetové stránky a optimalizace Studio Illek