Daně a jak na ně?

V současné době, kdy je daňová legislativa často měněna, je někdy nesnadné tyto změny včas zaznamenat, či se ve spletitosti zákonu vyznat. Proto jsme tu my, abychom Vám s tímto nelehkým úkolem pomohli.

V rámci daňového poradenství se zaměřujeme především na tyto daně:

 • Daň z příjmů právnických a fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z nemovitostí
 • Daň z převodu
 • Daň dědická a darovací
 • Silniční daň

Služby daňového poradenství:

 • Zpracování daňových přiznání vč. prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů
 • Daňové plánování
 • Zastupování klienta před správci daně
 • Daňové poradenství a zpracování daňových stanovisek
 • Spolupráce při přípravě obchodních smluv
 • Kontrola a revize daňových přiznání

© Ambition s.r.o. 2011

Běží na Drupal | Internetové stránky a optimalizace Studio Illek